Ketelthermostaat

Een verwarmingsketel is de centrale installatie voor warmteproductie in huis. De ketel verschaft de benodigde warmte om in huis een behaaglijke temperatuur aan te houden en kan gestookt worden op hout, stookolie of gas en voor individueel of collectief gebruik bestemd zijn. Het is een belangrijke kostenpost voor huishoudens, die er dus alle belang bij hebben zich te voorzien van een thermostaat, een regeltoestel om het energieverbruik te beperken en geld te besparen.

Waarom een ketelthermostaat?

Zelfs in een goed geïsoleerd huis is het moeilijk om de temperatuur constant te houden. Er zijn altijd kieren waardoor warmte kan ontsnappen, heen en weer lopende mensen leiden tot verplaatsing van warmte en door koken of gebruik van elektrische apparaten of sterke lampen wordt onvoorziene warmte gegenereerd. Om al deze redenen kan de temperatuur in elk vertrek van een huis variëren.
De reactie daarop is vaak om de radiatoren verder open te draaien of de ketel uit te zetten, al naargelang het te warm of te koud wordt. Die constante bijstelling is niet alleen slecht voor de ketel, maar leidt ook tot aanzienlijke temperatuurverschillen en een hoger energieverbruik. Daarom is het beter de installatie te regelen met een ketelthermostaat, een regeltoestel dat de werking van de ketel constant aanpast om de omgevingstemperatuur stabiel te houden.
Met een regeltoestel kan behalve een groter comfort ook een aanzienlijke energiebesparing worden bereikt, die kan oplopen tot 25% van de verwarmingskosten. Door de verwarming van uw woning intelligenter te regelen, bespaart u niet alleen op de kosten, maar verlaagt u ook uw CO2-uitstoot en beschermt u het milieu. Ontdek al onze producten

Verschillende soorten ketelthermostaten

Er zijn verschillende soorten ketelthermostaten verkrijgbaar, met verschillende prijzen en verschillende functionaliteiten en regelcapaciteiten.
  • Kamerthermostaat
Een kamerthermostaat dient om de temperatuur te regelen. Met behulp van een temperatuurvoeler meet de thermostaat de temperatuur in de ruimte, vergelijkt die met de temperatuur die u eerder heeft ingesteld en start of stopt de verwarmingsketel dienovereenkomstig. Als de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, start de kamerthermostaat de verwarmingsketel. Als de ingestelde temperatuur daarentegen is bereikt of als de kamer door een externe warmtebron is verwarmd, zet de kamerthermostaat de ketel stil om de warmteproductie te stoppen. Op die manier blijft de temperatuur in de kamer stabiel ondanks luchtverplaatsingen en activiteiten in huis.
Een kamerthermostaat kan mechanisch zijn uitgevoerd (ook wel elektromechanisch genoemd). In dat geval is het apparaat voorzien van een draaiknop waarmee de temperatuur tot op een graad nauwkeurig kan worden ingesteld. Bij een elektronische versie heeft de thermostaat een digitaal scherm waarop de temperatuur nauwkeuriger kan worden ingesteld, over het algemeen tot op een halve graad, soms tot op een tiende graad.
  • Programmeerbare thermostaat
Er zijn ook programmeerbare thermostaten of klokthermostaten. Deze bieden meer mogelijkheden. Net als een kamerthermostaat regelt een programmeerbare thermostaat de temperatuur door de ketel aan te sturen op basis van de temperatuur die in de woning is gemeten. Maar er kan ook een programma worden ingesteld om de temperatuur te laten variëren afhankelijk van het tijdstip van de dag. Met een programmeerbare thermostaat kunnen namelijk verschillende temperaturen worden ingesteld voor bepaalde dagdelen (dagprogramma) en weekdagen (bij thermostaten waarop een weekprogramma kan worden ingesteld).
Op die manier kunt u ervoor zorgen dat er in huis een behaaglijke temperatuur heerst wanneer u thuis bent en dat er niet onnodig wordt gestookt als u niet thuis, maar bijvoorbeeld op het werk bent. Met een weekprogramma kunt u voor sommige dagen van de week een ander programma instellen, bijvoorbeeld in het weekend, als u op andere tijden thuis bent dan door de week. Met een klokthermostaat kan de verwarming 's nachts ook lager worden gezet. Hoewel overdag een temperatuur van 19ºC wordt aanbevolen, is 16 tot 17º genoeg wanneer u slaapt.
Met een programmeerbare thermostaat kan de ketel ook in de vorstbeveiligingsstand worden gezet wanneer u langere tijd afwezig bent. Zo wordt het huis niet nodeloos verwarmd, maar wordt wel een minimumtemperatuur aangehouden om te voorkomen dat het water in de leidingen bevriest.
  • Slimme programmeerbare thermostaat
Behalve eenvoudige en programmeerbare kamerthermostaten zijn er ook slimme programmeerbare thermostaten. Een slimme thermostaat is een verbeterde versie van de eerste twee typen, die behalve alle eerder genoemde voordelen een aantal extra functionaliteiten heeft. Met een slimme thermostaat kan bijvoorbeeld zeer nauwkeurig een temperatuur worden ingesteld, voor een maximaal comfort zonder ongewenste temperatuurverschillen. Een slimme thermostaat biedt ook de mogelijkheid een programma in te stellen om de temperatuur te laten afhangen van het tijdstip van de dag. Met een weekprogramma kan het programma bovendien worden aangepast voor de verschillende dagen van de week.
Met een slimme programmeerbare ketelthermostaat kunt u een gedetailleerde planning voor de verwarming invoeren die aansluit op uw dag- en weekindeling, om energie te besparen wanneer u afwezig bent. Een slimme thermostaat is via uw wifi-thuisnetwerk met internet verbonden en biedt dus ook de mogelijkheid de verwarming op afstand te bedienen. Via een app op uw smartphone of tablet kunt u de temperatuur dan ook beïnvloeden als u niet thuis bent, om in te spelen op onvoorziene omstandigheden, de instellingen achteraf te corrigeren als u dat bij uw vertrek was vergeten, de verwarming aan te zetten voordat u thuiskomt of juist onnodig energieverbruik van de verwarming te voorkomen als u later thuiskomt dan gepland. U kunt ook uw historische gegevens inzien om een beter beeld te krijgen van uw verbruik en het programma nog nauwkeuriger bij te regelen.
Sommige ketelthermostaten hebben naast het regelen en programmeren van de verwarming nog andere nuttige functies. De slimme thermostaat van Netatmo houdt bijvoorbeeld ook rekening met de woningisolatie en de buitentemperatuur om te bepalen wanneer de verwarming ingeschakeld moet worden. De slimme thermostaat geeft bovendien een waarschuwing als er een probleem met de verwarmingsketel gedetecteerd is of als de batterijen van de thermostaat bijna leeg zijn.
De slimme kamerthermostaat van Netatmo is compatibel met de belangrijkste spraakassistenten. Daardoor kunt u de verwarming met uw stem bedienen via Google Assistant, Apple HomeKit, met behulp van Siri, of Alexa. Ketelthermostaten kunnen worden ingedeeld in bedrade en draadloze thermostaten. Een bedrade thermostaat is over het algemeen goedkoper, maar voor de installatie moet vaak een vakman worden ingeschakeld om de thermostaat op de verwarmingsketel aan te sluiten. Als de bedrade thermostaat echter wordt geïnstalleerd ter vervanging van een andere bedrade ketelthermostaat en de aansluitingen dus al aanwezig zijn, kunt u de installatie zelf uitvoeren, mits u handig bent.
Een draadloze kamerthermostaat is duurder, maar veel eenvoudiger te installeren dan een bedrade thermostaat. De thermostaat is voorzien van batterijen en communiceert door middel van radiogolven met een op de ketel aangesloten ontvanger. De installatie wordt dus vergemakkelijkt doordat er geen bekabeling tussen de ketel en de thermostaat hoeft te worden aangelegd. U hoeft alleen de ontvanger op de ketel te installeren en de thermostaat op de gewenste plek aan de muur te bevestigen. Als u de ontvanger wilt installeren op een verwarmingsketel die eerder al was uitgerust met een bedrade thermostaat is de installatie nog eenvoudiger, omdat u die thermostaat dan slechts door de nieuwe ontvanger hoeft te vervangen.
De draadloze thermostaat meet de omgevingstemperatuur. Als die temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur, stuurt de thermostaat een opdracht naar de ontvanger om de ketel aan te zetten.
Een draadloze thermostaat verdient vaak de voorkeur boven een bedrade thermostaat, omdat het thermostaatkastje gemakkelijk verplaatst kan worden. Soms moeten er namelijk verschillende plaatsen worden uitgeprobeerd om erachter te komen waar de temperatuurvoeler de nauwkeurigste temperatuurmeting verricht en geen invloed ondervindt van warmtebronnen, zonnestralen of tocht. Een draadloze thermostaat kan dan gemakkelijk op een andere plek worden gehangen.
Een bedrade thermostaat heeft echter enkele voordelen. De prijs is bescheiden, het signaal kan niet worden verstoord en in een grote woning kunnen er geen problemen door onvoldoende bereik optreden.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer