Geluidsniveaumeter

Een geluidsniveaumeter, ook wel decibelmeter of geluidsmeter genoemd, is een instrument om omgevingslawaai te meten. Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in decibel.

Wat is een geluidsniveaumeter?

Een geluidsniveaumeter is een apparaat om lawaai en de voortplanting daarvan te meten. Met behulp van een microfoon wordt het geluid geregistreerd, waarna de geluidsdruk wordt omgerekend naar een waarde in decibel die het geluidsniveau uitdrukt dat door het menselijk gehoororgaan wordt waargenomen.

Waarom een geluidsniveaumeter gebruiken?

Een decibelmeter is in veel gevallen handig, zowel voor vakmensen als voor particulieren, om geluidshinder te meten en na te gaan of de geluidsnormen worden nageleefd. Sectoren waarin geluidsniveaumeters het vaakst worden gebruikt zijn de bouw, openbare werken, de vervoerssector en de industrie in het algemeen.

De geluidsniveaumeter kan gebruikt worden om te controleren of de normen met betrekking tot het geluidsniveau worden nageleefd of, in geval van bedrijfsgeneeskunde, om te verifiëren dat de blootstelling aan omgevingslawaai geen extra stress voor de werknemers tot gevolg heeft, of dat het dragen van gehoorbescherming op het werk niet nodig is.

Dit instrument wordt ook gebruikt in het kader van lokaal beleid of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geluidshinder, of om het geluidsniveau van het verkeer of stadsontwikkelingsprojecten in kaart te brengen.

Daarnaast worden ook in de entertainmentindustrie soms decibelmeters gebruikt als applausmeter, om het succes van een artiest te beoordelen. Ook bars, discotheken en recreatiecentra hebben er belang bij om te controleren of het geluidsniveau van hun activiteiten de geldende normen niet overschrijdt.

Ten slotte wordt de geluidsniveaumeter ook door particulieren gebruikt. Het is niet voor niets dat geluidsoverlast steeds meer aandacht krijgt. Blootstelling aan lawaai vormt een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en kan ernstige stress veroorzaken die zich onder meer uit in slaapproblemen. Een meetinstrument kan ook dienen als bewijsmiddel voor overlast van de buren of een luidruchtige winkel in de buurt. Metingen van het geluidsniveau over een langere periode kunnen dan helpen bij het inschakelen van de bevoegde autoriteiten, die met een beroep op de geldende regelgeving een einde aan de herrie kunnen maken.

Het apparaat komt ook goed van pas om het lawaai van het wegverkeer of vliegverkeer te meten, bijvoorbeeld om te beoordelen of het zin heeft dubbel glas te plaatsen of te investeren in goede geluidsisolatie. Ontdek al onze producten

Welke geluidsniveaumeter moet u kiezen?

Het model verschilt al naargelang u een vakman of particulier bent, het geluidsniveau bij benadering of exact wilt weten en het doel waarvoor u de meter wilt gebruiken. Er zijn veel verschillende meters te koop, met uiteenlopende meetnauwkeurigheid en eigenschappen. Hier volgen een aantal selectiecriteria:
 • Analoge of digitale geluidsniveaumeter? Een analoge meter geeft de meetwaarde aan met behulp van een wijzer, een digitale meter heeft een aanduiding in cijfers, die nauwkeuriger is.
 • Welke afmetingen moet een decibelmeter hebben? Kies voor een licht en compact model als u het product wilt kunnen vervoeren. Het neemt dan minder plaats in en het scheelt tevens in bezorgkosten!
 • Indicatieve of geijkte waarden? Voor particulier gebruik kunnen indicatieve meetresultaten voldoende zijn. Voor beroepsmatig gebruik of om te controleren of een norm wordt nageleefd, zijn exacte meetgegevens van een geijkte meter nodig.
 • Batterijduur: Kies voor een lange batterijduur als het apparaat draagbaar is of als er langdurig of regelmatig mee wordt gemeten. Als de meter slechts af en toe wordt gebruikt is dit minder van belang.
 • Nauwkeurigheid: De nauwkeurigheidsmarge in decibels moet op het apparaat zijn aangegeven. Voor particulier gebruik is een nauwkeurigheidsmarge van +/- 1,5 decibel over het algemeen voldoende. Let ook op de resolutie van het instrument. Die geeft aan of het geluidsniveau in eenheden of decimalen wordt weergegeven. Meestal is een weergave in tiende decibel voldoende.
 • Meetbereik: Dit is het verschil tussen de laagste meetbare waarde, meestal circa 30 decibel, en de hoogste meetbare waarde, gewoonlijk rond de 130 decibel. Voor sommige toepassingen kan een grotere amplitude noodzakelijk zijn.
 • Weging: Het menselijk gehoor neemt niet alle toonhoogten op dezelfde manier waar. Dat hangt af van de frequentie. Om de lineaire waarneming van geluidsniveaumeters met die van mensen overeen te laten komen, moeten wegingsfactoren voor de frequentie worden toegepast. Daarom geven de instrumenten niet het objectieve geluidsniveau aan, maar een frequentieafhankelijk geluidsniveau dat vergelijkbaar is met wat ons gehoor waarneemt. Er bestaan drie frequentieafhankelijke wegingsfilters voor geluidsniveaumeters: A-weging, C-weging en Z-weging. Kies voor een meter die alle drie de frequentiewegingen meet als u deze gegevens belangrijk vindt.
 • Geheugen: Kies bij voorkeur voor een model met opslaggeheugen. U kunt dan elke geluidsmeting opslaan. Deze functie is heel handig om metingen met elkaar te vergelijken. Als de meter ook voorzien is van software, kan een curve worden aangemaakt om de ontwikkeling van de geluidsgegevens in de loop der tijd te bekijken
 • Microfoon: Kies een meter met een microfoon van de beste kwaliteit. Dat is een eerste vereiste om het geluid van alle kanten vast te leggen en een betrouwbare geluidsmeting te verkrijgen.
U heeft nu alle informatie om een juiste keuze te kunnen maken en zonder druk de geluidsniveaumeter te kiezen die het meest geschikt is voor uw doel. Op termijn zult u zien dat het loont om te kiezen voor een digitaal product uit de hoogste prijsklasse, met software die een curve met meetwaarden kan aanmaken. Dat neemt niet weg dat fabrikaat van eigen bodem en lage bezorgkosten ook belangrijke criteria zijn!

Welke instrumenten kunnen een geluidsniveaumeter vervangen?

Is het meten van geluidsoverlast niet uw dagelijks werk en heeft u geen specifiek instrument nodig om te controleren of een bepaalde norm wordt nageleefd? Tegenwoordig zijn er behalve geluidsniveaumeters verschillende andere producten verkrijgbaar om het geluidsniveau te meten, hoewel ze niet in de plaats kunnen treden van professionele apparatuur.
 • Apps voor smartphone: Op uw telefoon kunt u met een paar eenvoudige handelingen geluidsdrukmetingen doen in de app SPL (sound pressure level - geluidsdruk). De microfoons zijn echter zelden van goede kwaliteit.
 • Sommige weerstations beschikken over een SPL-sensor die het geluidsniveau meet. Het station van Netatmo bijvoorbeeld, heeft een meetbereik van 35 tot 120 dB. De gegevens komen beschikbaar in een app en met een speciale functie kan op basis van die gegevens een curve worden gegenereerd op de smartphone of tablet van uw voorkeur.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer