Dauwpunt

Als u de weersvoorspellingen volgt of zojuist een weerstation heeft gekocht, is uw nieuwsgierigheid naar het begrip dauwpunt waarschijnlijk al gewekt. Ontdek wat het dauwpunt is, waartoe het dient en hoe het wordt gemeten.

Wat is het dauwpunt?

Het dauwpunt wordt gebruikt om de luchtvochtigheid te meten. Het is de temperatuur waarbij de in de lucht aanwezige waterdamp condenseert en op koude oppervlakken zoals ramen en slecht geïsoleerde muren neerslaat.

Het dauwpunt wordt bereikt bij een relatieve vochtigheid van 100%, wanneer de lucht verzadigd is en geen vocht meer kan opnemen. Dit hangt af van de temperatuur, de luchtvochtigheid (vochtigheidsgraad) en de atmosferische druk uitgedrukt in hPa of millibar. Hoe kouder de lucht, hoe minder waterdamp de lucht kan bevatten en hoe sneller het dauwpunt wordt bereikt.

Waartoe dient het dauwpunt?

Het kan in verschillende situaties nuttig zijn om het dauwpunt te kennen.

Voor meteorologen is het dauwpunt bijvoorbeeld van belang omdat van waterdamp verzadigde lucht verantwoordelijk is voor mist of rijp. Om de weersvoorspelling op te stellen is behalve de temperatuur en de relatieve vochtigheid dus ook het dauwpunt nodig.

Maar ook buiten de meteorologie kan het dauwpunt belangrijk zijn. Het dauwpunt is ook van groot belang voor de staat van een huis en de gezondheid van de bewoners.

Wanneer vocht bij het bereiken van het dauwpunt op koude oppervlakken neerslaat, kan dat leiden tot schimmelvorming. Dat is een teken dat de lucht in huis te vochtig is. Dit verschijnsel treedt vooral op wanneer er een koud oppervlak aanwezig is. Dat kunnen slecht geïsoleerde of aan kou blootgestelde muren, ramen of deuren zijn, maar ook spiegels of betegelde oppervlakken in vertrekken waar veel waterdamp is en/of waar dagelijks condensatie optreedt, zoals de keuken, de badkamer of het washok.

Als het overtollige vocht niet goed wordt afgevoerd, beschadigt het op den duur de muren, bekledingen en materialen van het huis. Schimmels in huis veroorzaken gezondheidsproblemen zoals astma, allergie of irritatie van de luchtwegen. Om schimmelvorming in huis te voorkomen is regeling van de vochtigheidsgraad dus van doorslaggevend belang. Ontdek al onze producten

Hoe kan de luchtvochtigheid in huis worden beperkt?

Om de effecten van condensatie in huis te beperken, moet vorming van waterdamp worden voorkomen of moet waterdamp snel worden afgevoerd. Er zijn verschillende manieren om het evenwicht tussen temperatuur, vochtigheidsgraad en luchtdruk te herstellen. Een goede ventilatie is van het grootste belang om de vochtigheidsgraad te regelen. Dat kan handmatig gebeuren door het huis te luchten, of door middel van een mechanisch ventilatiesysteem of een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Luchten is vooral nuttig na activiteiten waarbij veel waterdamp ontstaat, zoals koken, douchen of de was ophangen.

Een andere aanpak is om het huis te isoleren, zodat de temperatuur binnen overal gelijk is en er geen condensatie meer optreedt omdat sommige oppervlakken (muren of ramen) kouder zijn dan andere.

Hoe wordt het dauwpunt gemeten?

We hebben gezien dat het dauwpunt wordt bepaald door de luchttemperatuur, de atmosferische druk in hPa en de vochtigheidsgraad (de relatieve vochtigheid). Deze gegevens kunnen worden verkregen door het weerbericht te lezen, of met behulp van een thermometer en hygrometer of weerstation.

Met de temperatuur en de relatieve vochtigheid kunt u het dauwpunt aflezen in tabellen die op internet beschikbaar zijn. Op internet zijn ook rekenmodules voor het dauwpunt beschikbaar. U hoeft slechts de temperatuur en de luchtvochtigheid in te vullen. De rekenmodule bepaalt het dauwpunt aan de hand van een tabel met verzadigingsdrukken van waterdamp.

Een andere manier om het dauwpunt te bepalen is door middel van een spiegel-dauwpuntmeter. De werking berust op een spiegel met een gecontroleerde temperatuur, die beslaat wanneer waterdamp condenseert. Door het gewijzigde reflectievermogen van de spiegel optisch te meten wordt het dauwpunt bepaald.

Moderne instrumenten zoals digitale weerstations meten de temperatuur, relatieve vochtigheid en druk met behulp van sensoren en berekenen het dauwpunt op basis van de verzamelde gegevens. Verbonden weerstations kunnen de luchtvochtigheid op die manier betrouwbaar waarnemen. Behalve de kans op regen en de waarden voor de temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtdruk, geven ze ook informatie over het dauwpunt en maken tijdrovende berekeningen daarmee overbodig. Bovendien kunnen verbonden weerstations op basis van de geregistreerde gegevens rapporten genereren en kunnen de historische gegevens van elke meting (zoals de temperatuur en de luchtvochtigheid) via een app worden bekeken.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer