Comfort

Comfort is een complex begrip. Het verwijst tegelijk naar een gevoel van tevredenheid en gemoedsrust, als naar alle materiële en omgevingsvoorwaarden die aan dat gevoel bijdragen. Het is een subjectief begrip dat verschillende elementen combineert en op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd naargelang de plaats, de personen en het tijdstip.

Hoe kan het begrip ‘comfort’ worden gedefinieerd?

Niet alleen als een fysieke en mentale staat van welzijn maar ook als de algemene omstandigheden die dat gevoel opwekken. ‘Comfort’ is een multidimensionaal concept. ‘Comfort’ is geen absoluut begrip maar een combinatie van materiële, fysiologische en psychologische elementen.
Comfort’ hangt bovendien samen met ‘ontwikkeling’ en ‘welvaart’. Voor sommigen staat comfort gelijk aan materieel bezit (financiële middelen, een auto, een telefoon, en andere eindproducten), voor anderen aan toegang tot drinkwater en gezondheidszorg. Het comfort hangt dus sterk af van de context.
Binnenshuis kan ‘comfort’ ook worden gedefinieerd als een toestand waarin is voldaan aan de voorwaarden voor het welzijn van de aanwezigen in de ruimte. Deze voorwaarden kunnen niet precies worden beschreven omdat ze van persoon tot persoon sterk kunnen variëren. Toch kunnen we voor elk element enkele normen en minimum- en maximumdrempels in acht nemen om de directe, door de woning veroorzaakte milieuschade te beperken.

De essentiële kenmerken van comfort

Welke elementen moet u in de gaten houden om een goed comfortniveau te garanderen? Hier vindt u opinies en nuttige tips voor een goede levenskwaliteit.
  • Een goede gezondheid
Toegang tot medische verzorging is essentieel, niet alleen om verpleegd te kunnen worden in geval van ziekte of gezondheidsproblemen, maar ook om de toekomst met een gerust hart tegemoet te treden. Een goede ziektekostenverzekering staat, onder andere, garant voor toegang tot gezondheidszorg. Deze categorie heeft niet alleen betrekking op de strikt medische situatie maar ook op gegevens over, bijvoorbeeld, sportbeoefening of de consumptie van gezondere, biologische producten.
  • Materieel comfort
Er is wel enige financiële armslag nodig om van een bepaalde levensstandaard te kunnen genieten. Deze variabele is niet alleen bepalend voor de allernoodzakelijkste behoeften, maar ook voor de toegang tot tal van producten om uw comfort te verhogen, en voor uzelf, uw woning, uw huis en uw omgeving in het algemeen zorg te dragen. Met een gespijsde bankrekening en een betaalkaart kunt u zichzelf van tijd tot tijd een plezier doen door een tentoonstelling te bezoeken, een massage of lichaamsbehandeling te boeken, een reis te organiseren, een cadeautje te kopen… Deze eerder mercantiele en materiële interpretatie van het begrip ‘welzijn’ is voor veel mensen niet onbelangrijk. Ontdek al onze producten

De variabelen van het comfort binnenshuis

Bij de beoordeling van het comfortniveau binnenshuis wordt er rekening gehouden met de vijf zintuigen en met voor het blote oog onzichtbare (vervuiling) of immateriële (veiligheidsgevoel) gegevens.
  • Thermisch comfort
We voelen ons goed thuis als de temperatuur binnenshuis aangenaam is en aangepast is aan ons activiteitenniveau en aan de buitentemperatuur. Hoewel men ervan uitgaat dat de optimale temperatuur rond 21°C schommelt, kunnen we de temperatuur in de winter gemakkelijk iets lager zetten (vb. op 18°C) om energie te besparen. Deze factor moet echter per kamer worden beoordeeld: 16 graden is voldoende in een slaapkamer, maar te koud voor een babykamer of badkamer.
  • Visueel comfort
De verlichting moet worden aangepast zodat elke kamer voldoende wordt verlicht zonder de aanwezigen te verblinden. Lampen met dimmer zijn nog handiger voor de aanpassing van de verlichting aan de uitgevoerde activiteit. U kunt ook een aanwezigheidsdetector installeren om de verlichting automatisch in te schakelen: dat is handig voor personen met beperkte mobiliteit of als u uw handen vol hebt.
  • De omgevingsvochtigheid
De omgevingsvochtigheid is eveneens bepalend. Deze kan de gevoelstemperatuur immers beïnvloeden. Voor optimaal comfort raden we een relatieve vochtigheid aan tussen 40 en 60 %. Bij een hogere vochtigheidsgraad neemt de klamheid toe waardoor het lichaam minder afkoelt in de zomer. Te veel water in de lucht heeft ook gevolgen voor de gezondheid en kan ademhalingsproblemen als astma in de hand werken. U moet de vochtigheid dus goed in de gaten houden, zeker als u een baby of kleine kinderen hebt.
  • Akoestisch comfort
U moet eveneens aandacht besteden aan de blootstelling aan geluid in de woning. Het aantal decibel beïnvloedt het stressniveau, het aandachtsniveau en de slaapkwaliteit van volwassenen en baby’s. Een goede geluidsisolatie is dan ook van essentieel belang, niet alleen in de slaapkamer, om u tegen geluidsoverlast van buitenaf (auto’s, voorbijgangers, treinen…) te beschermen, maar ook in de zones waar u graag even tot rust komt.
  • Het gevoel van veiligheid
Een ander cruciaal element voor de beoordeling van het comfortniveau is het gevoel van veiligheid. Aarzel niet de veiligheid van uw woning (alarmen, camerabewaking, gepantserde deur enz.) te verbeteren om dieven en inbrekers af te schrikken. Door een verzekering af te sluiten die u goed tegen diefstal beschermt, zult u zich nog veiliger voelen. U mag de gevaren van binnenuit (brand, gasvergiftiging enz.) evenmin veronachtzamen en moet zich beschermen met aangepaste veiligheidsapparatuur (rookdetectoren, CO2-sensor…) Voor al deze veiligheidsvragen kunt u terecht in één van de vele in preventieproducten gespecialiseerde bedrijven, of bij uw verzekeringsmaatschappij.
  • Ademhalingscomfort
Een gezonde omgeving wordt bepaald door de kwaliteit van de lucht die er wordt ingeademd. U moet alle kamers regelmatig ventileren om mogelijke verontreinigende stoffen (VOS, kleine deeltjes, koolstofmonoxide enz.) te reduceren, en uw verwarmingstoestellen regelmatig controleren.
  • Moeiteloos comfort
Tot slot moet het welzijnsgevoel natuurlijk zijn. Het mag geen moeilijke zoektocht inhouden die enkel stress met zich meebrengt. Aarzel dus niet om een beroep te doen op geconnecteerde systemen of domotica om die lastige karweitjes (de verwarming afstellen, het alarm instellen, de luchtkwaliteit in de kamer controleren…) te automatiseren. Op het internet en in gespecialiseerde winkels worden er tal van producten aangeboden die u het dagelijkse leven comfortabeler en gemakkelijker willen maken.

Hoe een hoog comfortniveau bereiken voor de verschillende bewoners van het huis?

Een geconnecteerd huis staat garant voor à la carte-comfort. De geconnecteerde voorwerpen kunnen alle aspecten van uw dagelijks leven verbeteren en u helpen om u nog meer thuis te voelen. U kunt de bewoners van uw huis op verschillende manieren in de watten leggen. U kunt de temperatuur in elke kamer met een thermostaat regelen, de vochtigheid in de babykamer of de CO2-concentratie in de woonkamer controleren, de veiligheid van goederen en personen garanderen met behulp van een bewakingscamera of rookdetector…
De nieuwe technologieën en het internet zijn uw grootste bondgenoten om dit allemaal, zorgeloos en zonder stress te regelen via uw telefoon, of u nu op de baan bent, achter uw bureau zit of op reis bent. Ons inziens is ook het « beheerscomfort » belangrijk voor het welzijnsgevoel, en werkt de mogelijkheid om op de externe omstandigheden te kunnen inspelen, rustgevend.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer