Branddetector

Zelfs de strengste preventieve maatregelen kunnen het risico van brand in een woning niet uitschakelen. Jaarlijks breken er in Nederland meer dan 103 000 woningbranden uit. Wist u dat er daarbij jaarlijks 35 doden vallen? Reden te meer om uw woning uit te rusten met een brandbeveiligingssysteem dat het vuur snel detecteert zodat het zich niet kan verspreiden.

De verschillende soorten branddetectoren

Er bestaan verschillende apparaten voor branddetectie. Sommige zijn zeer specifiek en voorbehouden voor bedrijfsruimten of streng bewaakte plaatsen. Tot de detectoren behoren:
  • Warmtedetectoren
Deze detectoren zijn meestal verbonden met rookdetectoren. Ze dienen ter vervanging van rookdetectoren op plaatsen waar rookdetectoren voortdurend, onverwacht alarm zouden slaan (in zeer stoffige omgevingen of wanneer er door de uitgevoerde activiteiten rook vrijkomt). De warmtedetector is enerzijds thermostatisch, wanneer het alarm afgaat wanneer een vooraf ingestelde maximumtemperatuur wordt bereikt, en anderzijds thermovelocimetrisch, wanneer hij reageert op de stijgingssnelheid van de temperatuur.
  • Vlamdetectoren
Deze detectoren reageren op de straling van de vlammen. Ze zijn uitgerust met een cel die de UV- of infraroodstraling detecteert, en zijn uiterst efficiënt maar detecteren het gevaar later dan rookdetectoren. Ze waarschuwen u pas wanneer het vuur al is uitgebroken. Brandsproeiers of brandblustoestellen kunnen wel voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Dankzij het alarm kunt u de plek snel ontruimen.
  • Analytische detectoren
Er bestaan ook multipuntdetectoren die de samenstelling van de lucht analyseren in de te beveiligen ruimten om zo de aanwezigheid te detecteren van deeltjes die bij ontbranding vrijkomen. De bemonsteringsleidingen voeren de lucht naar een analysecentrale. Dit systeem is zeer specifiek en duur maar biedt het voordeel dat u in een zeer vroeg stadium wordt gewaarschuwd wanneer er brand uitbreekt.
  • Rookdetectoren
Deze detectoren worden veel vaker geïnstalleerd bij particulieren. Ze detecteren de aanwezigheid van rook in de lucht en waarschuwen u zo voor brand. Ze worden ook zelfstandige rookmelders genoemd en combineren twee functies. Enerzijds detecteren ze verdachte rook en anderzijds waarschuwen ze de aanwezigen in de kamer met een geluidsalarm.

Hoe werkt een branddetector met rookdetectie?

Rookdetectoren zijn kleine, eenvoudige en meestal cilindervormige bakjes die op een muur of plafond worden bevestigd. Na installatie werken ze volledig zelfstandig. In geval van brand, overdag of ‘s nachts, waarschuwen de detectoren de aanwezigen in de woning met een luid geluidsalarm. De bewoners kunnen dan snel reageren: de brand blussen voordat deze zich verspreidt, het huis verlaten of de hulpdiensten verwittigen.
Een branddetector beperkt zich niet tot de detectie van rook maar zorgt er ook voor dat u in een zeer vroeg stadium wordt gewaarschuwd, nog voordat de bewoners enig gevaar lopen. 80 % van de dodelijke slachtoffers bij branden sterft door de inademing van giftige rook. De vlammen zijn dus niet het enige gevaar. Daarom is het erg belangrijk dat u zo snel mogelijk wordt gewaarschuwd, zodra er brand in de woning uitbreekt.
Een rookdetector werkt met een foto-elektrische sensor. Wanneer het licht dat deze sensor opvangt, wordt vertroebeld door rookdeeltjes, gaat het alarm af en klinkt er een geluidssignaal. Een krachtige rookdetector moet voorzien zijn van een geluidsalarm dat voldoende luid is om, zowel overdag als ‘s nachts, slapende bewoners wakker te maken. 70 % van de branden met dodelijke slachtoffers breekt ‘s nachts uit.
Sommige detectoren zijn verbonden met het elektriciteitsnet van de woning. De meeste producten werken echter op één of meerdere elektrische batterijen. Om het alarm regelmatig te kunnen testen, beschikken sommige detectoren over een testknop: met een eenvoudige druk kan de bewoner controleren of het signaal geactiveerd wordt in geval van nood. Ontdek al onze producten

Verplichte branddetector in elke woning

Het is duidelijk bewezen dat een rookdetector levens kan redden. In de landen waar de installatie van een detector van dit type bij wet verplicht is, is het aantal doden bij woningbranden gehalveerd.
In alle woningen moet minstens één zelfstandige melder worden geplaatst. Deze moet voorzien zijn van de EG-markering en een krachtig signaal afgeven om alle bewoners in het huis te waarschuwen. We raden u aan om in een woning met meerdere verdiepingen, op elke verdieping één detector te installeren.
Wanneer de woning verhuurd wordt, moet de goede werking van de detector op het moment van de inventarisatie worden gecontroleerd door de eigenaar en de huurder. Daarna is de huurder verantwoordelijk voor het onderhoud, de goede werking van de detector en de vervanging van de batterijen. De bewoner (huurder of eigenaar) moet zijn verzekeraar, onder andere, een certificaat bezorgen waarin wordt verklaard dat de woning uitgerust is met een detector.

De installatie van de branddetector

Om de goede werking en de veiligheid van de bewoners te verzekeren moet de installatie van de detector aan bepaalde regels voldoen: het product moet worden geïnstalleerd op een centrale plaats in de woning, op een zekere hoogte (bij voorkeur op het plafond), ver van keukens en badkamers waar stoom en rook de detector ongewenst kunnen activeren, en dichtbij de hoofdslaapkamer zodat het alarm ook ‘s nachts hoorbaar is. Een correcte installatie staat garant voor een goede werking van de detector en voor extra veiligheid voor de bewoners van het huis.

Uw keuze van detector

De prijs van de detectoren kan sterk variëren. Raadpleeg de geldende wetgeving, vergelijk de prijs-kwaliteitverhouding en maak een goede keuze. Bezuinig niet te veel! Uw veiligheid staat op het spel! De prijs hangt rechtstreeks af van de onderdelen van het product, van de opties (insectenrooster, compatibiliteit met caravans enz.) en van het gebruikte type batterijen. Sommige producten werken op alkalibatterijen en andere op lithiumbatterijen. Hun levensduur varieert van één tot 10 jaar. Houd rekening met deze extra kost wanneer u de prijzen van de verschillende producten vergelijkt.
Denk ook eens na over de aankoop van een geconnecteerde detector. Een dergelijk product is niet alleen uitgerust met een alarm maar zal u ook waarschuwen via een melding op uw smartphone. Dankzij deze extra veiligheid wordt u ook gewaarschuwd wanneer u in de tuin of buitenshuis bent. Zelfs vanop duizenden kilometers afstand kunt u het nodige doen om te voorkomen dat de situatie verergert door de eigenaar, een buur of de brandweer te verwittigen.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer