Belastingkrediet

Het belastingkrediet is een door de Franse staat ingestelde regeling om het inkomstenbelastingbedrag van een belastingplichtige te verlagen. Er is sprake van een belastingkrediet wanneer een bepaald bedrag wordt afgetrokken van het bedrag dat een persoon aan de belastingadministratie verschuldigd is.
Deze korting heeft tot doel de belastingbetalers aan te zetten tot voordelige uitgaven, zoals de tewerkstelling van huishoudelijke hulp voor persoonsgebonden dienstverlening, of de uitvoering van werkzaamheden om energie te besparen of de emissie van broeikasgassen beperken. De staat bevordert deze initiatieven en stimuleert hun ontwikkeling door een belastingaftrek toe te passen op deze uitgavenposten.
Ontdek de toepassingssferen en -voorwaarden van het belastingkrediet.

Het belastingkrediet voor personenhulp

Bepaalde uitgaven in het kader van personenhulp kunnen in aanmerking komen voor een inkomstenbelastingkrediet. Dit impliceert onder meer de installatie of vervanging van sanitaire voorzieningen, veiligheidsapparatuur of toegangen voor ouderen of gehandicapten (lift, leuningen, vloer met antislipbovenlaag, toiletten voor personen met een handicap…).
Het belastingkrediet is dan gelijk aan 25 % van de installatiekosten of van de aankoopprijs van de apparatuur. Het totaal van de uitgaven die recht geven op dit belastingkrediet is echter beperkt tot 5000 euro voor alleenstaanden en tot 10 000 euro voor gehuwde koppels en koppels met een samenlevingscontract. Het bedrag van het belastingkrediet kan nog worden verhoogd met 400 euro per persoon ten laste.

Het belastingkrediet voor tewerkstelling van huishoudelijke hulp

Vroeger konden enkel werknemers en werkzoekenden van het belastingkrediet voor de tewerkstelling van huishoudelijke hulp genieten. Dankzij de begrotingswet 2017 kunnen nu alle belastingplichtigen ervan profiteren. U kunt pas sinds januari 2018 van uw recht op vermindering genieten. Deze wordt immers berekend op basis van uw uitgaven in 2017. De personen die in aanmerking komen voor dit nieuwe belastingvoordeel en in 2017 uitgaven deden, kunnen dit jaar op het belastingkrediet beroep doen wanneer ze de inkomstenbelasting aangeven.
De tewerkstelling van huishoudelijke hulp kan onder bepaalde voorwaarden recht geven op een belastingkrediet. Onderstaande activiteiten geven recht op een belastingkrediet:
  • Kinderopvang
  • Schoolondersteuning
  • Bijstand aan ouderen en gehandicapten
  • Tuinonderhoud
  • Kleine herstellingen
  • Onderhoud van het huis en huishoudelijk werk
  • Bijstand op het gebied van informatica en internet
Deze diensten moeten in uw hoofdverblijf worden uitgevoerd door een werknemer, een vereniging, een bedrijf of een erkend organisme. Het bedrag van het belastingkrediet loopt op tot 50 % van de gemaakte uitgaven, en is beperkt tot 12 000 euro per jaar. U moet rekening houden met enkele specifieke plafonds: de voor belastingkrediet in aanmerking komende, specifieke uitgaven mogen niet meer bedragen dan 500 euro voor kleine herstellingen, 3000 euro voor IT-ondersteuning aan huis of 5000 euro voor tuinonderhoud.

Het belastingkrediet voor kinderopvang buitenshuis

Onder bepaalde voorwaarden wordt een belastingkrediet toegekend voor kinderopvang buitenshuis. Om ervan te kunnen profiteren moet het kind jonger dan 6 jaar zijn op 1 januari van het aangiftejaar en bij u ten laste zijn. De kinderopvang moet worden georganiseerd door een gezinshulp of door een kinderdagverblijf voor kinderen tot 6 jaar (kinderkribbe, crèche, dagcentrum…). Het belastingkrediet is dan gelijk aan 50 % van de uitgaven van de ouders, en is beperkt tot 2300 euro per kind. Ontdek al onze producten

Belastingkrediet voor particulieren

  • Belastingkrediet voor lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties: De lidmaatschapsgelden van beroepsorganisaties geven recht op een belastingkrediet van 66 % op het totale bedrag van de betaalde bijdragen.
  • Belastingkrediet voor de preventie van technologische risico’s: Wanneer het Plan voor de preventie van technologische risico's preventiewerkzaamheden in de hoofdverblijfplaats voorschrijft om technologische risico's te vermijden, kunnen deze worden afgetrokken van de totaal te betalen belasting. Het belastingkrediet is dan gelijk aan 40 % van het bedrag van de werken en de voorafgaande diagnose, en is beperkt tot 20 000 euro per woning.

Het belastingkrediet voor energiebesparingswerkzaamheden

De uitvoering van energetische renovaties in uw hoofdverblijfplaats kan u eveneens recht geven op een belastingkrediet. Het belastingkrediet voor de omvorming van het energiesysteem voorziet in de terugbetaling van 30 % van de bedragen die werden uitgegeven voor de werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie, over een periode van 5 jaar na ondertekening van de acte. Het bedrag is beperkt tot 8000 euro voor alleenstaanden en 16 000 euro voor koppels, en kan nog worden verhoogd met 400 euro extra per persoon ten laste.
De begrotingswet 2018 heeft het percentage van het belastingkrediet voor de omvorming van het energiesysteem verlaagt van 30 % naar 15 % van de gemaakte uitgaven voor de vervanging van ramen, toegangspoorten en isolerende luiken, en voor de installatie van olieketels. Het Klimaatplan van minister Nicolas Hulot kondigt voor 2019 een belastingkrediet aan in de vorm van premies aan particulieren. Deze zouden onmiddellijk na de uitvoering van de energetische renovaties worden uitgekeerd.
* Wie komt in aanmerking voor het belastingkrediet voor energiebesparingswerkzaamheden?

De begunstigden van het belastingkrediet voor energiebesparingswerkzaamheden 2018 moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het voordeel wordt enkel toegekend aan eigenaars-bewoners en huurders (eigenaars-verhuurders vallen niet onder deze regeling) met fiscale domicilie in Frankrijk. De werkzaamheden moeten minstens het hoofdvertrek omvatten, en het huis mag niet minder dan twee jaar oud zijn op het moment dat de werkzaamheden worden gestart.
  • Apparatuur en materialen waarvoor het belastingkrediet wordt toegekend
De energetische renovaties waarvoor het belastingkrediet wordt toegekend hebben met name betrekking op de isolatie, de verwarming en de productie van warm water voor sanitaire doeleinden. Deze werken moeten worden uitgevoerd door erkende en milieubewuste professionals. De werken die in aanmerking komen voor dit belastingkrediet zijn:

-Isolatiewerken (vloeren, muren, dakterrassen, zolders, daken)

-Vervanging van deuren, ramen en vensterdeuren

-Ketels met een zeer laag energieverbruik

-Energiewerken

-Warmtepompen

-Verwarming op hout of biomassa

-Verwarming en boilers op zonne-energie

-Elektriciteitsleveringssystemen

Er zijn nog meer uitgaven die in aanmerking komen voor het belastingkrediet voor de omvorming van het energiesysteem. Voorbeelden hiervan zijn uitgaven die verband houden met de werken voor aansluiting op een stadsverwarmingsnet, of de opmaak, zonder wettelijke verplichting, van een energiebeoordeling. De installatie van een oplaadpaal voor elektrische voertuigen kan u eveneens recht geven op een inkomstenbelastingvoordeel.

Belastingkrediet en aangifte

U moet het in het kader van het belastingkrediet voor de omvorming van het energiesysteem ontvangen voordeel aan de belastingen aangeven. Bij de inkomstenaangifte die op deze werken volgen moet u formulier 2042 RICI invullen (sinds 2017 ter vervanging van formulier 2042 QE). Dit formulier moet bij de klassieke aangifte worden gevoegd. U moet de facturen en de andere bewijsstukken betreffende de gedane uitgaven gedurende 3 jaar bijhouden.

Ontdek al onze producten

Slim Weerstation

Lees meer

Slimme Thermostaat

Lees meer

Slimme Binnencamera

Lees meer

Slimme Buitencamera

Lees meer